قیمت: 20,000 تومان

در این فایل چندین نمونه سوال امتحانی فیزیک دهم را براتون حل کردم کاملا یک جمع بندی از کتاب انجام شده