پس از عضویت در سایت کیف کتاب وارد پروفایل اختصاصی خودتان می شوید.

کیف کتابی عزیز، شما پس از عضویت در وب سایت کیف کتاب وارد پروفایل اختصاصی خودتان می شوید و می توانید خودتان آزمون آنلاین طراحی کنید و فیلم آموزشی و فایل های خودتان را در سایت کیف کتاب برای فروش قرار دهید و می توانید برای تدریس و یا آموزشگاه خودتان تبلیغ نمایید.

با تشکر از توجه شما